• تمامی شرکت های تولید کننده و دانش بنیان و وارد کننده تجهیزات و مواد آزمایشگاهی که در همایش به صورت های مختلف حضور یابند کاتالوگ محصولات آنها در پکیج همایش قرار خواهد گرفت.
  • تمامی شرکت هایی که در همایش غرفه نمایشگاه داشته باشند و نامه رسمی مبنی بر حضور افراد ارسال نمایند، در روز همایش فرمی به تمامی حضار شرکتی ارائه میگردد که نیازهای خود را در آن درج نموده و به شرکت های مرتبط با موضوع ارائه میگردد.