دبیر علمی همایش: پرفسور مجید عبدوس، استاد تمام دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 رئیس شورای سیاستگزاری: دکتر علی نبی پور چاکلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای از دانشگاه هاربین چین

دکتر فرشاد یزدانی، رئیس پژوهشکده نفت پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 دکتر علیرضا فریدونی ، مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری استان قزوین

محمد صادق سبط الشیخ انصاری، معاون فناوری پارک علم و فناوری استان البرز

 

دکتر معصومه خان احمدی، ریاست پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

 

دکتر پیمان کشاورز، رئیس مرکز رشد نفت، گاز و پتروشیمی پارک علم و فناوری استان فارس 

  

دکتر اسماعیل پیر علی خیر آبادی، رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری   

 

دکتر محمد رضا دوستی، ریاست پارک علم و فناوری خراسان جنوبی 

 دکتر علی فتی، ریاست پارک علم و فناوری استان هرمزگان

دکتر سپهر صدیقی ، دکترای مهندسی شیمی از دانشگاه تکنولوژی مالزی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت ایران 

دکتر جواد امینیان ،هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی تهران 

دکتر مارال تاج میری ، دانشگاه صنعتی اصفهان و پژوهشکده ازیاد برداشت شرکت ملی نفت ایران

دکتر فهیمه افشاری، مدیریت کنترل کیفی ، مدیریت ایزو 9001:2008 استاندارد شرکت های رنگ های صنعتی

دکتر علیرضا فیض بخش ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه شیمی و پلیمر  

دکتر رویا نیکمرام ، دکترای شیمی فیزیک و عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی شهر ری

دکتر فریبا صدری ، دکترای نانو و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

دکتر رویا احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه یادگار امام خمینی (ره)

 

دکتر علیرضا بهروز سرند، استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه

 

 

دکتر محمد سیروس آذر، استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه

 

عطاءاله ربانی، رئیس پارک علم و فناوری استان البرز

فاطمه رضایی ، پارک علم و فناوری استان مرکزی