مهلت ثبت نام شرکت ها: 1395/05/30


مهلت ارسال مقاله: 1395/05/30
اعلام نتایج داوری مقالات : 1395/06/15
آخرین مهلت ثبت نام: 1395/06/30


مهلت ثبت نام در نمایشگاه: 1395/05/30
مهلت ثبت نام در کارگاه آموزشی: 1395/06/30


تاریخ برگزاری همایش و کارگاه: 27 و 28 مهر 1395